Vi bidrar med kunskap och erfarenhet,
från planering till drift

ETAB Energy är en energikonsult med ett helhetsperspektiv när det gäller solenergi. Vi har djup kompetens inom både solvärme och solel, och hjälper vi våra kunder med hela processen, från investering till drift.

Vi stödjer potentiella investerare med förstudier, projektering och besiktning. Ägare av befintliga solenergisystem hjälper vi att säkerställa en bra drift hos deras system genom driftoptimering, service och felsökning. Många kommuner och institutioner värdesätter våra kunskaper och har efterfrågat vår hjälp med utredningar relaterade till solenergi. Slutligen är ETAB Energy en högt uppskattad och efterfrågad föreläsare som hållit många inspirerande och lärorika föredrag om solenergi, både för organisationer och privatpersoner.

Robert Sundquist

ETABs konsulttjänster förbättrar och säkerställer optimal prestanda i befintliga solenergisystem och leder till bättre och mer välgrundade investeringar.

Robert SundquistVD och konsult på ETAB

Våra tjänster

 • 📖

  Investeringsstöd

  Förstudier
  Projektering
  Besiktning

 • Energitjänster

  Service och underhåll
  Komfortavtal
  Felsökning
  Driftoptimering

 • 🎓

  Föredrag och Utbildningar

  Inspirationsföredrag
  Tekniska utbildningar

 • 📕

  Offentliga Utredningar

  Offentliga utredningar till kommuner och statliga institutioner

© Copyright - ETAB Energy